Eettinen ohjeistomme

Noudatamme eettistä ohjeistoamme vuoden jokaisena päivänä.

 • Kuunnioitamme tasapuolisesti kaikkia sidosryhmiä: asiakkaita, työntekijöitä, yhteistyökumppaneita, kilpailijoita ja viranomaisia.
 • Emme salli eturistiriitatilanteita yhtiön, yhtiön liikekumppanin tai henkilökohtaisen edun hyväksi.
 • Kaikki julkaisematon tieto on luottamuksellista. Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai käytä tietoa oman taloudellisen hyödyn tavoitteluun.
 • Pidämme huolta henkilöstömme hyvinvoinnista ja tarjoamme turvallisen ympäristön työskentelyyn.
 • Pyrimme toteuttamaan hankkeet ympäristöystävällisesti.
 • Kirjaamme ja raportoimme päätökset, toimenpiteet ja tapahtumat kattavasti, tarkasti, oikea-aikaisesti ja ymmärrettävästi.
 • Pidämme huolta asiakkaidemme omaisuudesta ja varmistamme, että sitä käytetään tehokkaasti.
 • Noudatamme tilaajavastuulakia. Edellytämme samaa vakituisilta yhteistyökumppaneiltamme.
 • Meillä on nollatoleranssi lahjusten ottamista tai tarjoamista vastaan.
 • Emme ota vastaan lahjoja tai etuuksia.
 • Osallistumme sidosryhmien tilaisuuksiin omakustanteisesti.
 • Työntekijämme keskustelevat viipymättä esimiehen kanssa, jos hän havaitsee jotakin, jonka epäilee olevan ristiriidassa lain tai tämän eettisen ohjeiston kanssa.
 • Henkilöstö on tärkein voimavaramme. Kohtelemme toisiamme tasa-arvoisesti iästä, sukupuolesta, syntyperästä sekä poliittisesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta.
 • Lakien tai sääntöjen rikkominen johtaa kurinpitotoimiin.